118712
118712
forskning
2009-04-01T08:00:00.000Z
no

Andelen eldre kvinner uten fortrolig venn halvert

Publisert:

Siden 1980 har andelen eldre kvinner uten fortrolig venn stupt, fra 38 prosent til 13 prosent i dag.

Det viser en analyse av forsker Anders Barstad, publisert i Samfunnsspeilet 1/2009. Analysen er en del av studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) - en av de største og mest omfattende intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge med over 15.000 intervjuede.Positiv utvikling for hele befolkningen


Mens andelen venneløse kvinner i aldersgruppen 60-79 år er kraftig redusert siden 1980, registreres det en atskillig mindre nedgang av eldre menn uten fortrolig venn, fra 37 prosent til 30 prosent.

Ser man på utviklingen i hele befolkningen i aldersgruppen 18-79 år i samme periode, er andelen uten en venn å snakke fortrolig med redusert til mindre enn 20 prosent blant menn og under 10 prosent blant kvinner.Mer vennskapsorientert kultur

Ifølge Barstad kan den positive utviklingen ha flere forklaringer. Forskeren viser blant annet til at vi lever i en mer "vennskapsorientert" kultur i dag enn for få år tilbake. Vennskapet passer på mange måter godt inn i det "senmoderne" samfunnets kultur, med sin framheving av verdier som likhet, demokrati, valgfrihet og uformelle sosiale regler. Intensiveringen av vennskapsrelasjonene skyldes også at stadig flere bor alene og derfor må søke sine sosiale kontakter utenfor husholdet.Fortrolighet på tvers av kjønn mindre vanlig enn antatt

En av nyvinningene med studien er at den viser vennskap på tvers av kjønn. Hvem snakker man fortrolig med? Analysen viser at fortrolige samtaler på tvers av kjønn ikke er uvanlige, men likevel kanskje mindre vanlige enn hva en ofte får inntrykk av:

Kun syv prosent av mennene oppgav at de hadde hatt en fortrolig samtale med en venninne i løpet av det siste året. Blant unge menn mellom 18 og 29 år var andelen 12 prosent. Også blant kvinner foregår de fleste fortrolige samtaler hovedsakelig med personer av samme kjønn.

Hvem savner vennskap?

Analysen viser at personene som opplever at de ikke har noen å regne med når personlige problemer oppstår, blant annet kjennetegnes av at de er enslige uten kjæreste, har lav utdanning og står utenfor arbeidslivet på grunn av uførepensjon, annen pensjon eller fordi de er hjemmearbeidende.

Les hele analysen "Gode venner - sjeldne fugler?" i SSB-tidsskriftet Samfunnsspeilet 1/2009.Les mer om LOGG-studien.