118706
118706
forskning
2009-03-10T08:00:00.000Z
no

Tre av ti har kjæreste

Publisert:

Tre av ti har en kjæreste som de ikke bor sammen med. Menn har oftere kjæreste enn kvinner, viser en ny analyse om samlivsetablering i forskningsprosjektet LOGG.

Analysen "Gift, samboer eller "bare" kjæreste?" av forskerne Lars Dommermuth, Turid Noack og Kenneth Aarskaug Wiik er publisert i Samfunnspeilet 1/2009. Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en av de største og mest omfattende intervjuundersøkelsene som er gjennomført i Norge, med over 15.000 spurte.Ny kunnskap om personer som ikke lever i samliv

Tidligere undersøkelser har gitt kunnskap om hvor vanlig det er å leve uten ektefelle eller samboer. Man har imidlertid ikke visst så mye om dem som er single i den forstand at de heller ikke har noen kjæreste. Denne analysen gir ny kunnskap om denne gruppen.

Den viser at:

• Tre av ti svarer at de har en kjæreste av motsatt kjønn.

• Nesten en tredel av mennene oppgir å ha kjæreste, mot en firedel blant kvinnene.Analysen viser også at de yngste oftere har kjæreste enn de eldre:

• Av de yngste mellom 18-24 år har 35 prosent kjæreste, og av dem mellom 25-44 år har 31 prosent kjæreste.

• For dem mellom 44-66 år er prosentandelen 26, og for dem i 67-79-årene hadde kun 10 prosent kjæreste.

Mindre kjærestemarked for eldre kvinner

Av de eldre over 67  år var det forholdsvis langt flere menn enn kvinner som hadde kjæreste, henholdsvis 21 og 6 prosent. Ifølge forskerne kan en grunn til dette være at eldre kvinner har langt mindre "kjærestemarked" enn jevngamle menn. Det blir riktignok født noen flere gutter enn jenter, men siden menn gjennomgående dør noe tidligere enn kvinner, er det blant eldre flere kvinner enn menn i befolkningen. Dødelighetsmønsteret bidrar også til at flere kvinner enn menn opplever å bli alene fordi ektefellen faller fra. Ubalansen i potensielle kjærestekandidater for kvinner og menn forsterkes ytterligere ved at menn gjerne er to-tre år eldre enn sin partner. Aldersforskjellen er dessuten gjennomgående større for dem som etablerer seg for andre gang i livet.

Gifter seg sjeldnere uten å gå veien om samboerskap

Undersøkelsen ser også på endringer i ekteskapsinngåelser og inngåelse av samboerskap. Forskerne finner blant annet at andelen som gifter seg direkte uten først å være samboere er synkende. Blant dem født mellom 1950 og 1955, giftet omtrent fire av ti seg uten først å ha bodd sammen. For de yngste født 1980-1984 gjaldt dette bare for cirka én av ti.

Tre av fire har samboerskapserfaring

Antall samboere i Norge er omtrent seksdoblet i løpet av de tre siste tiårene, fra vel 100.000 til knapt 600.000. Tre av fire har samboererfaring. Få har hatt flere enn to samliv. Analysen viser også at samboerskap ikke har overtatt for ekteskap, fordi de fleste gifter seg etter hvert. Spørsmålet om samboerskap og ekteskap er for de fleste ikke et valg om enten-eller, men et både-og.

Samboerskap er blitt vanlig over hele landet, men de geografiske forskjellene er ikke visket ut. Fortsatt er det forholdsvis færre som velger samboerskap i Rogaland og Agderfylkene.

Drøyer ikke med samboerskap

Mens alder ved ekteskap fortsetter å stige, har alder ved første samboerskap endret seg lite. Studien bekrefter dermed ikke tidligere utsagn om at unge i dag gjerne venter lenger med å flytte sammen enn hva som var vanlig for noen år siden. Det ser derimot ut til at de med kort utdanning er blitt noe raskere med å inngå samliv, men analysen finner ikke noen endringer blant dem med middels og lang utdanning.

Les hele analysen "Gift, samboer eller "bare" kjæreste?" i Samfunnsspeilet 1/2009.