278940
278940
forskning
2016-09-20T13:46:00.000Z
no

Prosjekt

The family lives of children of immigrants in Norway

Få studier har til nå undersøkt familie- og samlivsatferden til barn av innvandrere født i Norge. Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har vært for ung til at denne typen analyser har vært mulig. Selv om Norge er en relativt ny innvandringsdestinasjon, står nå et betydelig antall unge med innvandrerbakgrunn på terskelen til voksenlivet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kenneth Aarskaug Wiik
Samarbeidspartnere

Jennifer A. Holland, University of Southampton

Gunn Elisabeth Birkelund, Universitetet I Oslo

 

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, FRIPRO

Prosjektperiode
1. juni 2016- 31. desember 2021
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet studerer samlivsinngåelse og familieetablering blant barn av innvandrere i Norge. I tre underprosjekter ser vi nærmere på:(1) ulike veier inn i samliv og familie: Når er det vanlig å inngå det første samlivet, hvor mange velger samboerskap og hvem får sitt første barn utenom ekteskap? I dette underprosjektet ser vi også på partnervalg i samboerskap og ekteskap. Videre studeres betydningen av partnervalg for fruktbarhet og samlivsbrudd (2) og sammenhenger mellom tidspunkt for familieetablering, partnervalg og videre utdanning og arbeidsmarkedsdeltakelse (3).

 

Nærmere informasjon om prosjektet finnes på de engelske prosjektsidene.

Kontakt