118683
118683
forskning
2009-02-23T08:00:00.000Z
no

Seminar om studien av livsløp, generasjon og kjønn

Publisert:

Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en undersøkelse om hvordan livet arter seg i ulike faser. Samfunnsspeilet 1/2009 presenterer de første forskningsfunnene på et seminar 9. mars.

Seminaret finner sted mandag 9. mars kl. 10, hos SSB i Kongens gate 6, Oslo. LOGG er et samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).Landsdekkene undersøkelse


Studien av livsløp, generasjon og kjønn er en landsdekkende undersøkelse og retter seg mot kvinner og menn mellom 18 og 79 år. Informasjonen er viktig for å kunne planlegge og utforme tiltak som berører bosituasjon, familieliv, helse- og omsorgstjenester, arbeidsforhold og pensjoneringspolitikk.

Noen av spørsmålene som prosjektet forsøker å besvare er: Hvordan kombineres arbeid og familie? Hvordan er helsen? Hva gir glede og mening, og hva er vanskelig? Er det forskjeller Mellom kvinner og menn, unge og gamle, mellom byer og bygder?Gir unike muligheter

LOGG gir unike muligheter for analyser på tvers av områder, for eksempel sammenhenger mellom familierelasjoner, helse, arbeidsliv og livskvalitet. LOGG er en av de største intervjuundersøkelsene som SSB har gjennomført, med et utvalg på 26 000 personer. Det store utvalget gjør det mulig å studere spesielle grupper og sammenligne aldersgrupper og ulike regioner. Fordi LOGG er internasjonalt forankret, er det mulig å sammenligne ulike land. For eksempel kan vi se på om velferds- og familiepolitikken påvirker familiedanning og fruktbarhet.Program for seminaret

Dette er tema du får høre mer om på seminaret 9. mars:

 • LOGG: En stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

  Forsker Helge Brunborg, SSB
 • Barn, familie og jobb - holdninger og praksis gjennom 30 år

  Forsker Trude Lappegård, SSB
 • Forholdet mellom skilte foreldre og voksne barn

  Doktorgradsstipendiat Katharina Herlofson, NOVA
 • Jobbtrivsel og mobilitet på arbeidsmarkedet

  Forsker Lars Dommermuth, SSB
 • Eldre i arbeidslivet - når er det på tide å bli pensjonist?

  Forsker Per Erik Solem, NOVA
 • Holdninger til ansvar for gamle foreldre i syv europeiske land

  Forsker Britt Slagsvold, NOVA

Bakgrunn for undersøkelsen

LOGG består av to sammenslåtte studier:

• En spørreundersøkelse som er en del av Generations and Gender Programme (GGP). Dette er et internasjonalt forskningsprogram, initiert av FNs befolkningsenhet i Genève. Programmet består i tillegg av en kontekstuell database. Det gjennomføres tilsvarende undersøkelser i en rekke land, som Frankrike, Tyskland, Russland, Bulgaria, Ungarn og Japan.

• Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon ( NorLAG) er en panelstudie som første gang ble gjennomført av NOVA i 30 kommuner og bydeler i 2002-2003. Andre runde gjennomføres som del av LOGG. 

Undersøkelsen finansieres av Norges forskningsråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, NOVA og SSB.

Kontakt

 • Telefon
  21094608

Mer på ssb.no