243194
243194
forskning
2015-10-21T10:00:00.000Z
no

Sammenheng mellom samlivshistorier og barnløshet

Publisert:

Mer tid som singel før og mellom samliv henger sammen med høyere sannsynlighet for å forbli barnløs.

SSB-forsker Rannveig Kaldager Hart undersøker i studien “ Union dissolution and childlessness: New insights from sequence analysis” betydningen av plasseringen av samlivsbrudd i livsløpet for sammenhengen mellom samlivsbrudd og barnløshet.

Få barnløse blant dem med et kort samliv i ung alder og deretter et langt samliv

Hart ser på 3 862 menn og 3 956 kvinner født mellom 1928 og 1962, som alle har oppgitt når de har inngått og eventuelt oppløst samliv, igjennom spørreundersøkelsen LOGG (Livsløp, generasjon og kjønn) fra 2007. Samlivshistorier som ligner hverandre når det gjelder antall samliv, antall samlivsbrudd og når samliv er inngått og oppløst, er gruppert sammen. Hart finner to grupper der kvinnene og mennene har mer enn ett samliv: I den ene gruppen er det første samlivet tidlig og kort, og det andre samlivet langt. Her er svært få barnløse. I den andre gruppen tilbringer individene mer tid som singel før og mellom samliv, og barnløsheten er betydelig høyere.

Kompleks samlivshistorie påvirker menns barnløshet sterkere

Sammenhengen mellom å ha en kompleks samlivshistorie og sannsynligheten for å forbli barnløs er sterkere for menn enn for kvinner. Særlig blant kvinner er sammenhengen mellom en kompleks samlivshistorie og sannsynligheten for å forbli barnløs sterkest blant dem som har fullført høyere utdannelse.