267803
267803
forskning
2016-06-07T10:00:00.000Z
no

Mor og far velger å bo nær hverandre etter brudd

Publisert:

To av tre fedre bor ikke lengre enn ti kilometer unna barna etter samlivsbrudd. Inntekt kan være avgjørende for hvor langt unna hverandre mor og far bor.

Selv om foreldrene har flyttet fra hverandre, er avstanden mellom de to foreldrenes hjem ofte relativt kort. Det viser fersk forskning fra Statistisk sentralbyrå, som har sett på avstand mellom foreldrehjem etter samlivsbrudd.

Tallgrunnlaget for analysen viser at 82,4 prosent av barna er registrert bosatt hos mor etter foreldrenes samlivsbrudd.

62 prosent av fedrene bor ikke lenger enn 10 kilometer unna barna. 9 prosent bor i en bolig som ligger ikke mer enn 500 meter unna sitt barn. Det tilsvarer omtrent en ti minutters gåtur mellom to adresser.

Dommermuth

- Det har vært en økning i samlivsbrudd de siste ti årene. Og som følge av dette vokser en stigende andel barn opp i oppløste familier. Analyser viser at avstanden mellom foreldrene er lengst hvis begge to har flyttet fra det tidligere delte familiehjemmet, sier Lars Dommermuth, forskeren bak analysen.

Relativt sjelden er avstanden mellom mors og fars bosted større enn 300 kilometer.

artfig-2016-06-07-01

Analysen tar utgangspunkt i oppløste familier med minst ett barn under 18 år ved slutten av 2012. Det utgjør til sammen over 111 000 par.

Inntekt avgjør

- Analysen viser også at foreldre med høyere inntekt bor nærmere hverandre etter brudd enn foreldre med lav inntekt. Fedre og mødre med lav husholdningsinntekt bor lengre fra sine barn enn fedre og mødre med større økonomiske ressurser. Det tyder på at uten tilstrekkelige økonomiske ressurser er det vanskelig å finne et nytt bosted i nærheten av den andre forelderen og sine barn, sier Dommermuth.

Tidligere forskning har vist at kontakt mellom barn som ikke bor sammen med far, er mindre hvis far har lav inntekt.

- Denne analysen som viser avstand mellom foreldrenes bolig etter samlivsbrudd, kan bidra til å forklare for hvorfor det er slik, sier Dommermuth.

Mor bor nærmere

17,6 prosent av barna er registrert boende hos far. Er barna bosatt hos far, bor 70 prosent av mødrene ikke lenger unna enn 10 kilometer, og 12 prosent bor maks 500 meter unna. I gjennomsnitt er avstand til far lengre enn til mor.

Sammenlignet med barn som alltid har vært bosatt hos far etter samlivsbruddet, er avstanden lengre hvis barnet har flyttet fra mor til far i tiden etter samlivsbruddet.

- En forklaring kan være at noen mødre ønsker å flytte lengre bort, mens barnet ønsker å bli boende i samme strøk og flytter derfor til far, sier Dommermuth.

Tiden påvirker flyttemønster

Analysen viser også at avstanden mellom de to foreldrehjemmene øker med tiden etter samlivsbrudd. Dette gjelder uavhengig om barnet bor hos mor eller far. Avstanden mellom foreldrene er i gjennomsnitt også lengre hvis mor og far inngår et nytt samliv eller får flere barn. Hvor gamle barna er når samlivsbruddet inntreffer, påvirker også.

- Avstanden er lengst hvis barnet var enten under skolealder eller eldre enn 12 år ved samlivsbruddet. Funnene viser også at avstanden til far er kortest hvis barn var mellom 5-6 år når foreldrene gikk fra hverandre. Mens avstanden til mor er kortest hvis barnet går på barneskolen, sier Dommermuth.

Kontakt