199219
199219
forskning
2014-10-03T10:00:00.000Z
no

Mer sannsynlig å bli forelder neste år hvis lønna er høy i år

Publisert:

En ny studie viser at økt lønn gir høyere sannsynlighet for å få barn både for menn og kvinner.

Rannveig V. Kaldager beskriver i artikkelen The relationship between earnings and first birth probability among Norwegian men and women 1994-2008 sammenhengen mellom hva menn og kvinner tjener i et gitt år (lønnsinntekt) og sannsynligheten for at de skal få et barn året etter (gitt at de ikke har barn fra før).

Studien viser at sammenhengen er positiv: Høyere lønnsnivå henger sammen med en høyere sannsynlighet for å få barn, både for kvinner og menn. Det er to viktige forklaringer på en slik sammenheng. For det første kan det tenkes at menn og kvinner som har høy inntekt gjennom livet er mer tilbøyelige til noen sinne å få barn. For det andre er det mulig at menn og kvinner foretrekker å få barn på et tidspunkt i livet da inntekten er høy, for eksempel fordi de ønsker å etablere et fotfeste i arbeidslivet før de får barn.

Samfunnsutviklingen forsterker sammenhengen

Kaldager undersøker også hvordan sammenhengen endrer seg i perioden 1994-2008. Tidligere studier viser at sammenhengen mellom lønnsinntekt og førstefødselssannsynlighet blir mer positiv for kvinner når det blir lettere å kombinere familieansvar og lønnsarbeid. Det har blitt lettere å kombinere jobb og familie for kvinner i perioden, mye grunnet økt tilgang på barnehageplasser, og som forventet har sammenhengen mellom lønnsinntekt og sannsynligheten for å få barn blitt mer positiv for kvinner.

Fordi fedre bruker stadig mer tid på familiearbeid kunne man tenkt seg at det ble vanskeligere å kombinere jobb og familie for menn, slik at korrelasjonen ble mindre positiv. Det er imidlertid ikke tilfelle. I denne studien er det dermed ingen tegn på en motsetning mellom involvert farskap og lønnsarbeid.

Kontakt