383243
383243
forskning
2019-04-12T00:00:00.000Z
no

Prosjekt

Fertility decline

Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Lars Dommermuth
Prosjektdeltakere
Samarbeidspartnere

Gunnar Andersson (Stockholm University)

Marika Jalovaara (University of Turku)

Trude Lappegård (Universitetet i Oslo)

Jessica Nisén (Max Planck Institute for Demographic Research)

Daniele Vignoli (University of Florence)

Oppdragsgiver

Norges forskningsråd (Fri prosjektstøtte, 287634)

Prosjektperiode
2019-2023
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

I Norge var samlet fruktbarhetstall 1,98 i 2009. I årene deretter har samlet fruktbarhetstall falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2018 med 1,56. En lignende utvikling har skjedd i alle de nordiske landene og i flere andre europeiske land. Formålet med prosjektet er (1) å identifisere årsaker til nedgangen i fruktbarhet i Norge sammenlignet med de nordiske og andre europeiske land, (2) å analysere om nedgangen i fruktbarhet har vært spesielt stort i noen sosiale grupper og kontekster.

 

Publikasjoner og prosjektbeskrivelse (CRISTIN)

 

Prosjektbeskrivelse

Personvernkonsekvensvurdering 

Kontakt