115671
115671
forskning
2013-05-28T11:07:00.000Z
no

Prosjekt

Family dynamics, fertility choices and family policy (FAMDYN)

Målet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om hvilke faktorer som driver fruktbarhetsutviklingen i moderne vestlige samfunn. Siden 1960-tallet har det vært en dramatisk nedgang i fødselsratene i Europa. Lav fruktbarhet forsterker samfunnets aldring og kan gi større kostnader for fremtidige generasjoner. De lave fødselsratene har satt i gang diskusjoner om hva som kan gjøres for å få kvinner og menn til å få flere barn.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Trude Lappegård
Samarbeidspartnere
Brienna Perelli-Harris (University of Southampton), Elizabeth Thomson (Stockholm University), Gerda Neyer (Stockholm University), Daniele Vignoli (University of Florence), Marcia Carlson (University of Wisconsin-Madison), Malin Noem Ravn (NTNU)
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd. Prosjektet er finansiert i det samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet «Velferd, arbeidsliv og migrasjon» (Prosjekt-nr. 202442)
Prosjektperiode
2010-2015
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

I dette prosjektet studerer vi hvordan ulike samlivstyper og fruktbarhet henger sammen, hva som påvirker folks valg om å få barn med flere partnere, hvordan ulike sider av likestilling henger sammen med fruktbarhet, og hvilken betydning inntekt har for fruktbarhet. Vi går i dybden på den norske konteksten, men har også et internasjonalt komparativt perspektiv. Dette er et empirisk prosjekt, men gir rom for teoretiske refleksjoner om mekanismene bak endringer i familiedynamikken og fruktbarhet.

Publisert forskning

Kontakt