118727
118727
forskning
2009-06-25T08:00:00.000Z
no

Ny metadatabase om migrasjon og integrering

Publisert:

Forfatter:

I juni lanserte PROMINSTAT-prosjektet en metadatabase som gir forskere bedre oversikt over hva som finnes av data om temaet migrasjon og integrering i Europa.

PROMINSTAT-prosjektet har tre hoveddeler:

  • En metadatabase hvor mer enn 1 200 datasett på integrering og migrasjon fra de 27 deltakerlandene, inklusive Norge, er beskrevet. I databasen finner du også informasjon om tilgjengelighet, kvalitet og sammenlignbarhet av ulike data. Her kan du for eksempel søke på nøkkelordet "internett" og finne at 72 datasett inneholder informasjon om innvandrere og internett.
  • Landrapporter, om tilgjengelige data på integrering og migrasjon i de 27 deltakerlandene. Her kan du lære om de viktigste datakildene, om hvilket system for datainnsamling hvert land har, og hva som finnes av data innenfor ulike tema, som diskriminering, sysselsetting, politisk deltakelse og utdanning.
  • Tematiske rapporter, hvor du kan lese om muligheter og begrensninger for komparativ forskning innenfor ulike tematiske områder. Foreløpig (22. juni 2009) er ingen av disse rapportene ferdige.

Prosjektet er finansiert av EUs 6. rammeprogram, og koordineres av International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) . Fra Norge har Statistisk sentralbyrå vært prosjektpartner.

I Statistisk sentralbyrås rapport om Norge vil du finne utførlig informasjon om hva SSB har av data på innvandring og integrering, innenfor ulike tematiske felt, om hvordan disse dataene er samlet inn og organisert, og om hvordan man kan få tak i data. Rapporten vil være nyttig lesning for enhver som vil gjøre analyser av innvandring og integrering basert på statistikk.

Her finner du mer informasjon om Prominstat: http://www.prominstat.eu/