149120
149120
forskning
2013-11-19T10:00:00.000Z
no

Dødeligheten øker i oppgangstider

Publisert:

Dårlig helse og dødelighet følger økonomiske svingninger i samfunnet, men ikke i den retningen man skulle tro.

Det er naturlig å anta at arbeidsledighet og dårlige økonomiske tider fører til dårligere helse og økt dødelighet. Forskning fra USA og andre utviklede økonomier viser derimot det motsatte. Dødeligheten øker i økonomiske oppgangstider og den synker i nedgangstider, den er med andre ord det man kaller prosyklisk, den følger med, og ikke i mot, svingningene i økonomien.

Doktorgradsstudent Venke Furre Haaland og forsker Kjetil Telle har benyttet samme metoder som i tidligere studier fra andre land og sett på norske regionale data for arbeidsledighet og dødelighet over perioden 1977-2008. Resultatene presenteres i artikkelen « Pro-Cyclical Mortality. Evidence from Norway ». Forskningen viser at også i Norge, med ett av verdens beste velferdssystemer, samvarierer helse og dødelighet med konjunkturene i økonomien.

Det er mange grunner til at helsetilstand og dødelighet følger økonomisvingningene på denne måten. I økonomiske oppgangstider jobbes det gjerne mer, som igjen fører til usunn mat og mindre tid til trening. Det blir også mer trafikk på veiene og flere studier, inkludert studien til Haaland og Telle, viser at trafikkdødsfall øker i oppgangstider.

Når man ser på faktorer som kjønn, alder, helsetilstand og inntekt finner Haaland og Telle også spennende sammenhenger. Unge menn (18-24) har en høyere prosyklisk dødelighet enn andre aldersgrupper. I oppgangstider ser man også en høyere dødelighet blant mennesker med høy utdanning.

Kontakt