LÆRERMOD er en framskrivingsmodell som beregner årlig (fram mot 2060) tilbud og etterspørsel for syv grupper av lærerutdanninger.