Kost-nyttevurdering ved bruk av opplysningsplikt

For å kunne lage god og pålitelig offisiell statistikk kan Statistisk sentralbyrå (SSB) pålegge opplysningsplikt i henhold til Statistikkloven (se lenke nederst på siden). Før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt, skal det foreligge en vurdering av nytten ved å få inn opplysningene, veid opp mot omkostningene for den opplysningspliktige og hvor inngripende behandlingen anses å være for den opplysningene gjelder. I hvert slikt tilfelle skal det gjøres en kost-nyttevurdering. Her finner du alle kost-nyttevurderingene som SSB har gjennomført etter at bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021.

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 19. november 2021

Innhenting av opplysninger fra de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om pasienter i spesialisthelsetjenesten og brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten beskriver behovet for bruk av disse dataene i allerede etablert offisiell statistikk, i videreutvikling av disse offisielle statistikkene og i utvikling av nye offisielle statistikker innenfor rammene av Nasjonalt program for offisiell statistikk.

Artikkel / 30. september 2021

Utenrikshandel med tjenester etter leveringsmåte

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om rapportert tjenestehandel etter leveringsmåte i 2019 fra et utvalg på 250 enheter, hentet fra utvalget til undersøkelsen Utenrikshandel med tjenester.

Artikkel / 14. juni 2021

Forskerpersonell NIFU

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om doktorander i arbeidsmarkedet.

Artikkel / 14. juni 2021

Utvalgsundersøkelse om planteverntiltak

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om bruk av planteverntiltak.

Artikkel / 14. juni 2021

Utvalgsundersøkelse om outsourcing

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om outsourcing.

Artikkel / 14. juni 2021

Utvalgsundersøkelse blant foretak: CVTS6

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om opplæring i foretak.

Artikkel / 14. juni 2021

Utvalget i Næringenes økonomiske utvikling (NØKU)

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om forhold ved virksomheter og foretak.

Artikkel / 14. juni 2021

Vipps AS

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om transaksjoner.

Artikkel / 14. juni 2021

Utvalget i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om arbeidsmarkedet og arbeidsstyrken.

Artikkel / 14. juni 2021

Data fra IMDi

Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om utdanning.

Statistikkloven § 10 (5) bestemmer at det skal foreligge kost-nyttevurderinger før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt og at vurderingene skal offentliggjøres.