• I 2023 var Olivia og Lucas de mest populære navnene i Norge. 
  • Nykommere på listen over de mest populære jentenavnene var Maja, Alma, og Ada. Kasper og Elias var nykommere på guttenes topp 10-liste. 
  • Mia og Iver var blant navnene som klatret mest på listen fra 2022 til 2023. 
  • Olivia var det mest populære jentenavnet bare i Viken fylke, mens Lucas toppet listen i 6 av 11 fylker. Hennie var spesielt populært i Oslo. 
  • Andelen barn som får de mest populære navnene er lav. Dette tyder på at foreldre i dag søker mer unike navn enn før. 

Oppsummeringen er laget ved hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av SSB før publisering.

Olivia har vært blant de ti mest populære jentenavnene siden 2015, men gikk for første gang helt til topps i 2023. Siden årtusenskiftet har Olivia økt betraktelig i popularitet.

366 jenter fikk navnet Olivia i 2023. Navnet hadde en marginal økning fra året før, med kun seks flere jenter som fikk navnet Olivia enn Emma, som kom på andreplass.

En fellesnevner for de ti mest populære jentenavnene er at alle ender på bokstaven A, bortsett fra Sofie.

– Dette er en trend vi har sett over mange år, at navn med vokaler og lite konsonanter øker i popularitet. Spesielt dette med A-endingene er en tydelig trend. I år ser vi enda tydeligere at toppnavnene for jenter nesten utelukkende ender på bokstaven A, sier Anders Sønstebø, seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

Nykommerne på jentelisten sammenlignet med året før, er Maja, Alma og Ada. Blant disse er det kun Alma som har sin historiske debut på topp 10-listen i 2023. Alma var ganske vanlig på begynnelsen av 1900-tallet og har igjen økt i popularitet.

De to nesten likelydende navnene Sofie og Sofia har preget jentelisten i mange år, og dersom de hadde blitt slått sammen i statistikken ville navnegruppen havnet helt på topp med god margin – med over 600 barn som fikk navnene i 2023.

Det bibelske navnet Lucas har ligget på topp 10-listen for guttenavn i 17 år og er navnet som har blitt gitt til flest barn i Norge i 2023. Lucas lå på delt tredjeplass i fjor og lå sist gang på førsteplass i 2018. I likhet med Olivia har også Lucas økt voldsomt i popularitet fra årtusenskiftet.

Kasper og Elias er nykommerne på topplisten over guttenavn. Mens Elias har vært inn og ut av topplisten siden 2006, har Kasper for første gang i navnestatistikkens historie klatret seg opp på listen over de ti mest populære guttenavnene i 2023.

Figur 1. Topp 10 navn for jenter og gutter. 2023
Figur 1 Topp 10 jentenavn og guttenavn 2023. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figur viser oversikt over de mest populære jentenavnene og guttenavnene i 2023. Listen over jentene er som følger: 1. Olivia, 2. Emma, 3. Ella, 4. Lea, 5. Sofie, 6. Nora, 7. Sofia, 8. Maja, 9. Alma, 10. Ada. Listen over guttene er som følger: 1. Lucas, 2. Noah, 3. Isak delt med Oliver, 5. Kasper, 6. Elias delt med Emil, 8. Jakob, 9. Oskar 10. Theodor.

Navnene som faller og klatrer mest

Mia utmerker seg som årets største klatrer blant jentene, selv om navnet har vært ganske populært helt siden 70-tallet. Mens det var 193 som fikk navnet Mia i 2022, var det 246 som fikk navnet i fjor. Hun hoppet dermed opp fra en 28. plass til en 18. plass.

Utenom Lucas, Kasper og Elias som alle har fått en opptur fra 2022, så er Iver også en av de som klatret mest på listen for guttenavn, fra en 46. plass i 2022 til en 29. plass i 2023.  

De som falt mest på årets liste var Nora og Jacob, som faktisk lå på førsteplass i 2022. Likevel forblir begge på sine topplister i 2023.

Selv om navnet Nora har vært veldig populært siden 2001, så vi i 2023 at navnet gikk fra en førsteplass til en sjetteplass på listen. 374 fikk navnet i 2022, mens i 2023 fikk 322 personer navnet Nora.

Også navnet William har falt og gikk dermed ut av topp 10-listen, og ned på en 11. plass.

– Navnene William og Nora var populære før TV-serien Skam kom, men serien kan ha forsterket navnenes popularitet. Nå ser det imidlertid ut som begge faller, så vi kan jo spekulere i om Skam-æraens påvirkning på navnevalgene går mot veis ende, sier Anders Sønstebø.

De mest populære navnene i fylkene

Til tross for at Olivia topper jentelisten for landet, så gjelder det samme i kun ett av fylkene, nemlig Viken. I Viken var det hele 93 barn som fikk navnet Olivia i 2023. I Oslo, Nordland, Innlandet og Trøndelag er hun faktisk ikke å finne blant de ti mest populære navnene i det hele tatt.

Lucas er derimot å finne på topplisten i alle fylker, og han troner helt på topp i hele 6 av de 11 fylkene i 2023.

Figur 2. Toppnavn gutter og jenter, fylkesvis og de største byene. 2023
Figur 2 Toppnavn gutter og jenter, fylkesvis og de største byene. 2023. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren visualiserer hvilke jente- og guttenavn som er mest populært i de ulike fylkene. Klikk tilhørende tabell for denne oversikten.

I Oslo klatret navnet Hennie helt til topps i 2023, til tross for at navnet verken er å finne på topplisten for landet, eller i de andre fylkene. Hennie, som også kan skrives Henny, er et navn som ikke har vært veldig populært historisk, men som har skutt fart fra årtusenskiftet.

– Det kan være verdt å merke seg at Hennie har blitt svært populært i hovedstaden. At hun har gått helt til topps i Oslo, kan jo blant annet tenkes å ha sammenheng med håndballspilleren Henny Reistad, som ble kåret til verdens beste håndballspiller året før, sier Anders Sønstebø.

Navnetrender før og nå

Selv om navnene på topplistene er populære, så er andelen som får hvert navn langt lavere enn tidligere. I «gamle dager» fikk over 3,5 prosent Jan som fornavn og på det meste 5 prosent Anne. Til sammenlikning var det i 2023 kun 1,8 prosent som fikk navne Lucas, og 1,4 prosent som fikk Olivia.

Navnene lå også på topplisten over mye lengre tid enn de gjør i dag. Anne var det mest brukte fornavnet hele 38 ganger i perioden 1940-1981.

– Individet står nok mer i fokus nå enn tidligere – noe som også gjenspeiles i navnetrendene. Navn blir som en gallup over tidens mote, og i dag er vi helt tydelig mer opptatt av å velge unike navn, enn vi var tidligere, sier Anders Sønstebø.