Noah fortsatte å øke i popularitet, men antallet nyfødte gutter som fikk navnet Jakob økte så mye at de to navnene endte på delt førsteplass over populære guttenavn i 2022. Jakob økte fra 325 til 414, mens Noah hadde en økning med 12 fra året før.

Jakob var svært populært på slutten av 1800-tallet, men dalte i popularitet fram mot 1950-tallet, før navnet fikk et oppsving på midten av 1990-tallet. Med årets (delte) førsteplass, er dette fjerde året Jakob havner på topp siden 2017.

– Det er veldig vanlig at det er rundt 100 år mellom perioder hvor et navn er populært. Det kan komme av at mange henter inspirasjon fra slektstreet, uten å ha direkte assossiasjoner til navnet, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø.

På den andre siden har ikke Noah tradisjonelt vært spesielt populært i Norge, men skjøt fart ved millenniumskiftet og tok førsteplassen for første gang i fjor. 

– Selv om Noah nærmest har vært et ikke-eksisterende navn i Norge før år 2000, så har det lenge vært et kjent navn – både gjennom Bibelen og gjennom impulser fra utlandet, sier Anders Sønstebø.

Se listen over topp 50 navn for gutter og jenter i 2022 her. 

Figur 1. Topp 10 navn for jenter og gutter. 2022
Figur 1 Topp 10 jentenavn og guttenavn 2022. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figur viser oversikt over de mest populære jentenavnene og guttenavnene i 2022. Listen over jentene er som følger: 1. Nora, 2. Emma, 3. Olivia, 4. Ella, 5. Sofie, 6. Leah, 7. Frida, 8. Iben og Sofia deler plassen, 10. Sara. Listen over guttene er som følger: 1. Jakob og Noah deler plassen, 3. Emil og Lucas deler plassen, 5. Oliver, 6. Isak, 7. William, 8. Filip, 9. Aksel og Theodor deler plassen.

På jentesiden har navnet Nora vært populært lenge, men har begynt å falle i antall, med en reduksjon fra 412 nyfødte jenter med navnet i 2021 til 359 i 2022. Likevel er Nora fortsatt det mest populære jentenavnet, like foran Emma.

– Både Nora og Emma har vært populære en stund, og har mer eller mindre konkurrert om førsteplassen siden 2012. Navnetrendene beveger seg vanligvis sakte, og vi ser marginale forskjeller i toppen fra i fjor, sier Anders Sønstebø.

Trendene

Selv om det var 1,4 prosent som fikk navnet Nora i 2022, var det også mange som valgt å gi barnet sitt et navn de var helt alene om i fjor. Nesten 8 prosent av navngitte jenter fikk et helt unikt navn, mens det var 7 prosent for guttene.

Fra 2021 til 2022 økte listen over forskjellige typer navn med 5 prosent.  

– Selv om det ikke nødvendigvis er de største endringene i topplistene, så ser vi at flere og flere velger sjeldnere navn. Det er ikke unaturlig å anta at vi er i en periode der individet får mer plass, sier Anders Sønstebø.

Iben, Sara og Theodor har alle satt fart og kommet seg opp på topp 10-listen for fjorårets mest populære navn.

Iben har vært lite brukt i Norge frem til millenniumskiftet, da skjøt navnet fart, og hadde i fjor sitt første år på topplista.

Sara er en gammel kjenning som kom seg tilbake på topplisten igjen. Siden år 2000 har hun klatret opp og ned på topplisten hvert år, men med en liten pause fra topplisten i 2019.

Theodor var på 10. plass i 2019, og har dermed sin andre runde på topplista i navnestatistikkens historie. Navnet var populært på 1800-tallet, med en nedgang på 1900-tallet, før han kom tilbake for fullt på 2000-tallet.

Da Theodor kom inn, falt Oskar ut. Han falt ut av topplisten etter 10 år, og fra 2. plassen året før.

– Oskar er et navn som har vært svært populært de siste årene, men som falt med 19 prosent fra 2021 til 2022. Det blir spennende å følge med på dette navnet videre, sier Anders Sønstebø.

Birk er foreløpig ikke å finne på topplisten, men har hatt en økning på 78 prosent fra året før. Birk gikk dermed fra en 70. plass til en 37. plass.  

På jentesiden er navnet Hedvig også i 2022 en klatrer som utmerker seg. I år gjør hun jentelistens største byks, og hopper hele 15 plasser på listen, fra 38 til 23.plass.

Figur 2. Toppnavn gutter og jenter, fylkesvis og de største byene. 2022
Figur 2 Toppnavn gutter og jenter, fylkesvis og de største byene. 2022. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren visualiserer hvilke jente- og guttenavn som er mest populært i de ulike fylkene. Klikk tilhørende tabell for denne oversikten.

Regionale forskjeller

I 2022 var det 9 678 nyfødte som fikk dobbeltnavn. Det er omtrent 18 prosent av de nyfødte som fikk dobbeltnavn nasjonalt. Dobbeltnavn er mest brukt i Troms og Finnmark, der 28 prosent av de nyfødte fikk to fornavn. Færrest dobbeltnavn ble delt ut i Rogaland, med 13 prosent av de nyfødte.

– Andelen dobbeltnavn har falt de siste årene, og vi ser faktisk at de aller fleste velger to-stavelse navn med fire-fem bokstaver. Dette kan ha sammenheng med at flere barn får etternavnet til begge foreldre, og at det for mange holder med tre navn til sammen, sier Anders Sønstebø.

Det var 20 prosent av guttene og 17 prosent av jentene som fikk dobbeltnavn i 2022.

I Oslo har det arabiske navnet Mohammad klatret seg tilbake til topps etter et lite avbrekk fra 1. plassen i fjor.

– På fylkesoversikten for gutter ser vi at Emil er på topp i hele fem fylker, til tross for å havne på en 3. plass på landsbasis. Blant jentene er det litt mer variasjon mellom fylkene, men Ella og Nora er begge på topp i to fylker hver, sier Anders Sønstebø.