Artikler om overgang til norsk statsborgerskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2021 i kjølvannet av ny lov Artikkel 4. mai

    41 100 personer fikk i fjor innvilget norsk statsborgerskap. Det var det høyeste antallet noensinne. Svensker, eritreere og russere utgjorde de største gruppene blant de som fikk statsborgerskap.

  2. Endring i statsborgerskapsloven bidro til færre utenlandske statsborgere Artikkel 14. mars

    Med endringen i statsborgerskapslov som tillater dobbelt statsborgerskap har hvem som søker norsk statsborgerskap forandret seg. Antallet utenlandske statsborgere i Norge går også ned, for første gang siden 1990-tallet.

2021

  1. Sterk økning i antall overganger til norsk statsborgerskap Artikkel 21. mai

    Det ble innvilget 19 700 norske statsborgerskap i løpet av 2020. Dette var en økning på 49 prosent fra 2019, som sannsynligvis henger sammen med at det 1. januar 2020 ble allment tillatt å ha flere statsborgerskap ved siden av det norske.