Visualiseringen har to arkfaner. Det første inneholder et koroplett-kart som viser hvor stor andel innvandrere og/eller norskfødte med innvandrerforeldre som bor i norske kommuner, med tilhørende varmekart til høyre som rangerer kommunene etter andel. Det andre inneholder symbolkart med arealproporsjonale sirkler som viser antall innvandrere og/eller innvandrerforeldre i kommunene, med tilhørende stolpediagram til høyre som rangerer antall etter landbakgrunn. 

 

Bruksanvisning:

Koroplett-kartet: Bruk filterboksene øverst til å endre innvandringskategori, fylke, landbakgrunn og år. Mørke fargenyanser representerer høye andeler, lyse fargenyanser lave andeler. Hold markøren over en kommune for å lese av verdien.

Symbolkartet: Her kan du også endre innvandringskategori, fylke, landbakgrunn og år. Klikk på en sirkel for å endre stolpediagrammet til høyre, som da rangerer antall etter landbakgrunn.

Bruk ikonene øverst til venstre i kartet for å zoome i kartet, endre navigeringsikon eller nullstille kartets utstrekning.

Nederst til høyre finner du ikoner for å dele visualiseringen med andre, enten som URL eller kode for å bygge inn visualiseringen. Du kan også dele en skreddersydd visning. Klikk på nedlastingsikonet for å laste ned som bilde (.png, .pdf, .ppt) eller dataene (.xls eller .csv).

 

Metainformasjon:
All informasjon om tallene finnes i statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

 

Tallgrunnlag:
Alle tallene til denne visualiseringen finnes i Statistikkbank-tabellen 09817.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.