Vis meg tallene

Visualisering av befolkningsframskrivinger for kommunene

Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Fordelt på kjønn og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

Publisert: 5. juli 2022

Veiledning

I denne interaktive visualiseringen velger du kommune, kjønn og aldersgrupper fra valgboksene til høyre. Det valgte diagrammet kan du laste ned eller dele (knapper nederst til høyre). Trykk på arkfanen "Sammenlikne fire kommuner" dersom du vil se flere kommuner samtidig. Under arkfanen "Varmekart" kan du scrolle deg gjennom landets kommuner og raskt se oppgang og nedgang i utvalgte aldersgrupper.

Kontakt