Artikler om familier og husholdninger

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. 1 av 5 bor alene Artikkel 28. juni

    Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

2021

  1. Nå bor over 1 million nordmenn alene Artikkel 22. juni

    1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.