Artikler om adopsjoner

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Størst nedgang i stebarnsadopsjoner Artikkel 18. september

    I 2022 ble det gjennomført 232 adopsjoner i Norge. Dette er 56 færre enn året før. Den langsiktige trenden viser størst nedgang i utenlandsadopsjoner, men det er blant stebarnsadopsjoner vi finner den største nedgangen det siste året, med 42 færre adopsjoner.

2021

  1. Trenden med færre utenlandsadopterte fortsetter Artikkel 14. juni

    I 2020 ble det gjennomført 243 adopsjoner i Norge. Dette er 90 færre enn året før. Det er blant utenlandsadopsjoner vi finner den største nedgangen. Det ble gjennomført 46 slike adopsjoner i 2020, noe som er mer enn en halvering siden 2019.