Tabell 4 Foreldrenes enighet om oppfølging av barnets fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr. Foreldre med og uten delt bosted samt alle foreldre. Prosent¹

Tabell 4 Foreldrenes enighet om oppfølging av barnets fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr. Foreldre med og uten delt bosted samt alle foreldre. Prosent¹
Tabell 4 Foreldrenes enighet om oppfølging av barnets fritidsaktiviteter og nødvendig utstyr. Foreldre med og uten delt bosted samt alle foreldre. Prosent¹
Enighet om oppfølging av aktiviteter og utstyrDelt bostedBor hos en av foreldreneAlle foreldre
Svært enige674857
Ganske enige262727
Ganske uenige597
Svært uenige275
Uoppgitt195
I alt100100100
Antall7888971 685
1Svar fra foreldre som har bodd sammen med barnets andre forelder og som oppgav at det yngste barnet er fire år eller eldre og deltar på en eller flere fritidsaktiviteter. Alle andeler er vektet. Grunnet avrunding summerer ikke alle andeler til 100.
Standardtegn i tabeller