Undersøkelsen om Samvær og bidrag 2020 er finansiert av Barne- og familiedepartementet (BFD). Tilsvarende undersøkelser er gjennomført tidligere, og denne undersøkelsen er en forlengelse av disse.

Utvalget består av foreldre som ikke bor sammen. Begge foreldre til 2 349 barn trukket ut til undersøkelsen. Utgangspunktet for spørsmålene er det yngste felles barnet, men det stilles også spørsmål om andre felles barn. Undersøkelsen representerer følgelig seks forskjellige undergrupper: alle foreldre som ikke bor sammen, bostedsforeldre, samværsforeldre, bidragspar, alle yngste barn og alle felles barn.

Totalt svarte 63 prosent av bruttoutvalget på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med alle personene i utvalget. Spesielt gjelder dette foreldre under 30 år og foreldre med yngste barn under 5 år.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter. Det er utarbeidet vekter for undergruppene.