Tabell 3. Barnet deltar på fritidsaktiviteter og foreldrenes oppfølging av fritidsaktiviteter. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹

Tabell 3. Barnet deltar på fritidsaktiviteter og foreldrenes oppfølging av fritidsaktiviteter. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Tabell 3. Barnet deltar på fritidsaktiviteter og foreldrenes oppfølging av fritidsaktiviteter. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Delt bostedBor hos en av foreldreneAlle foreldre
Barnet er 4 år eller eldre og har fritidsaktivitet(er):
Ja726669
Nei262928
Uoppgitt253
I alt100100100
Antall1 0851 3542 439
Barnet deltar på fritidsaktivitet(er) og foreldrene følger opp de samme eller ulike fritidsaktiviteter:
Samme aktiviteter713853
Både samme og hver sine aktiviteter11911
Hver sine aktiviteter142721
Annet (barnet selv eller andre følger opp)52315
Uoppgitt032
I alt100100100
Antall7888971 685
Barnet deltar på fritidsaktivitet(er) og foreldrene følger opp aktiviteten(e):
Sammen141313
Sammen og hver for seg363937
Hver for seg504849
Uoppgitt010
I alt100100100
Antall6414241 065
1Svar fra foreldre som har bodd sammen med barnets andre forelder. Alle andeler er vektet. Grunnet avrunding summerer ikke alle andeler til 100.
Standardtegn i tabeller