Tabell 2. Foreldrenes enighet om hvilke regler som skal gjelde for barnet i det daglige. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹

Tabell 2. Foreldrenes enighet om hvilke regler som skal gjelde for barnet i det daglige. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Tabell 2. Foreldrenes enighet om hvilke regler som skal gjelde for barnet i det daglige. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Enighet om regler for barnetDelt bostedBor hos en av foreldreneAlle foreldre
Helt enige312528
Litt enige514045
Litt uenige141515
Helt uenige275
Uoppgitt2117
I alt100100100
Antall1 1091 4182 527
1Svar fra foreldre som har bodd sammen med barnets andre forelder. Alle andeler er vektet. Grunnet avrunding summerer ikke alle andeler til 100.
Standardtegn i tabeller