Tabell 1. Grad av konflikt mellom foreldrene. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹

Tabell 1. Grad av konflikt mellom foreldrene. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Tabell 1. Grad av konflikt mellom foreldrene. Svar fra foreldre med og uten delt bosted, samt alle foreldre. Prosent¹
Grad av foreldrekonfliktDelt bostedBor hos en av foreldreneAlle foreldre
I stor grad81713
Til en viss grad131515
I liten grad292628
Ikke i det hele tatt483842
Uoppgitt233
I alt100100100
Antall1 1091 4182 527
1Svar fra foreldre som har bodd sammen med barnets andre forelder. Alle andeler er vektet. Grunnet avrunding summerer ikke alle andeler til 100.
Standardtegn i tabeller