Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,4 prosentpoeng til 3,29 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,39 prosentpoeng til 3,27 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,33 prosentpoeng til 4,55 prosent i september. Flytrenta er nå høyere enn da pandemitiltakene ble innført i mars 2020 og styringsrenta ble satt ned fra 1,5 til 0,25 prosent. Da var flytrenta på nye boliglån 2,77 prosent. I september ble styringsrenta satt opp 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Fastrenta på nye lån er den høyeste vi har registrert for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013).

Rentene på utestående boliglån i alt økte med 0,05 prosentpoeng til 2,91 prosent. Det er fremdeles litt lavere enn i mars 2020. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,06 prosentpoeng til 2,93 mens fastrenta økte med 0,05 prosentpoeng til 2,69 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,18 prosentpoeng i september 2022 til 1,16 prosent. Størst var økningen på renta for innskudd fra ikke-finansielle foretak som økte med 0,37 prosentpoeng til 1,62, mens renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,06 prosentpoeng til 0,87 prosent. Siden oktober 2021 har renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak vært høyere enn renta på innskudd fra husholdninger, mens den tidligere var lavere.

Høy NIBOR

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,35 prosentpoeng i september til 3,01 prosent. Det er den høyeste siden 2011. I juni 2021 var NIBOR på det lavest på 0,20 prosent. NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate). Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng til 0,28, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,3 prosentpoeng og er nå negativ på -0,1 prosent. 

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Økte utlåns- og innskuddsrenter i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 2,95 prosent i totaltellingen og 2,91 prosent for utvalget i september 2022. Renter på innskudd fra husholdninger var 0,91 prosent for totaltellingen i september og 0,87 prosent for utvalget. Unntaket er renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak. Der var renten lavere for totaltellingen enn for utvalget, på henholdsvis 1,59 prosent for totaltellingen og 1,62 prosent for utvalget i september 2022.

Stabil rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var stabil på 6,3 prosent.

Renter på kredittkort

For lån på kredittkort i alt til husholdninger økte renten fra 11,76  prosent til 11,78 prosent fra juni til september 2022. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente ble renten redusert siste kvartal fra 20,9 til 20,7 prosent i september 2022.