Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,14 prosentpoeng i januar 2022 til 2,07 prosent. Det er det høyeste nivået siden april 2020. Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,14 prosentpoeng til 2,06 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 2,74 prosent i desember.

For utestående lån med pant i bolig i alt økte renta med 0,11 prosentpoeng til 2,1 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,11 prosentpoeng til 2,07 prosent, mens fastrenta var uendret på 2,54 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økt innskuddsrente

Renta på innskudd i alt økte med 0,05 prosentpoeng i januar 2022 til 0,43 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng til 0,38 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,06 prosentpoeng til 0,51 prosent.

Utlånsmarginen fortsetter å falle

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,16 prosentpoeng i januar til 1,13 prosent etter en økning også i de 6 foregående månedene. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,02 prosentpoeng til 0,94 etter nedgang også i de 6 foregående månedene, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,05 prosentpoeng til 0,97 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak