Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,28 prosentpoeng til 2,67 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,29 prosentpoeng til 2,66 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,35 prosentpoeng til 4,16 prosent i juli. Flytrenta er fortsatt noe lavere enn da pandemitiltakene ble innført i mars 2020 og styringsrenta ble satt ned fra 1,5 til 0,25 prosent. Da var flytrenta på nye boliglån 2,77 prosent. Fastrenta er derimot den høyeste siden januar 2014 da fastrenta var 4,20 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,42 prosent mens fastrenta var uendret på 2,61 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Innskuddsrentene økte mindre enn utlånsrentene

Renta på innskudd i alt økte med 0,10 prosentpoeng i juli 2022 til 0,73 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte kun med 0,05 prosentpoeng til 0,57 prosent, mens renta for innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,17 prosentpoeng til 0,98 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger er 0,50 prosentpoeng lavere enn i mars 2020, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak er 0,28 prosentpoeng høyere.

Stor økning i NIBOR

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med hele 0,58 prosentpoeng i juli til 2,29 prosent. Det er det høyeste nivået for NIBOR som vi har registrert i rentestatistikken siden 2 kvartal 2012. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,30 prosentpoeng til 0,38, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,56 prosentpoeng til 0,14 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak