Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,20 prosentpoeng til 2,89 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,20 prosentpoeng til 2,88 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,06 prosentpoeng til 4,22 prosent i juli. Flytrenta er nå litt høyere enn da pandemitiltakene ble innført i mars 2020 og styringsrenta ble satt ned fra 1,5 til 0,25 prosent. Da var flytrenta på nye boliglån 2,77 prosent. Fastrenta er den høyeste vi har registrert for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013).

Rentene på utestående boliglån i alt økte med 0,43 prosentpoeng til 2,86 prosent. Det er litt lavere enn i mars 2020. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,45 prosentpoeng til 2,87 prosent mens fastrenta økte med 0,03 prosentpoeng til 2,64 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Rentene på innskudd er nå høyere enn i mars 2020

Renta på innskudd i alt økte med 0,25 prosentpoeng i august 2022 til 0,98 prosent. Rentene på innskudd er nå litt høyere enn i mars 2020. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,24 prosentpoeng til 0,81 prosent, mens renta for innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,27 prosentpoeng til 1,25 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger er 0,26 prosentpoeng lavere enn i mars 2020, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak er 0,55 prosentpoeng høyere. Siden oktober 2021 har renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak vært høyere enn renta på innskudd fra husholdninger, mens den tidligere var lavere. Renta på bundne innskudd fra ikke-finansielle foretak er nå 1,98 prosent. Det er det høyeste nivået vi har registrert siden statistikken startet i april 2015.

Høyeste NIBOR siden 2011

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med hele 0,37 prosentpoeng i august til 2,66 prosent. Det er det høyeste nivået for NIBOR som vi har registrert i rentestatistikken siden 4 kvartal 2011(avsluttet tabell 09381). Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,17 prosentpoeng til 0,23 prosent, mens for utestående boliglån økte den med 0,06 prosentpoeng til 0,20 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak