Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,03 prosentpoeng til 2,39 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 2,37 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,17 prosentpoeng til 3,81 prosent i juni. Flytrenta på utestående boliglån var uendret på 2,40 prosent mens fastrenta økte med 0,02 prosentpoeng til 2,61 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,08 prosentpoeng i juni 2022 til 0,63 prosent. Størst var økningen på renta for innskudd fra ikke-finansielle foretak som økte med 0,18 prosentpoeng til 0,81, mens renta på innskudd fra husholdninger økte med kun 0,01 prosentpoeng til 0,52 prosent.

Stor økning i nibor

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med hele 0,45 prosentpoeng i juni til 1,71 prosent. I juni 2021 var nibor på det lavest på 0,20 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,75 til 1,25 prosent med virkning fra 24 juni. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,42 prosentpoeng til 0,68, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,45 prosentpoeng til 0,70 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Økte utlåns- og innskuddsrenter i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 2,45 prosent i totaltellingen og 2,41 prosent for utvalget i juni 2022. Renter på innskudd fra husholdninger var 0,57 prosent for totaltellingen i juni og 0,52 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,81prosent for både totaltellingen og utvalget i juni 2022.

Stabil rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var stabil på 6,5 prosent.

Lavere renter på kredittkort fra forrige kvartal

For lån på kredittkort i alt til husholdninger falt renten fra 12,6 prosent til 12,1 prosent fra mars 2022 til juni 2022. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente økte renten siste kvartal fra 21,3 til 22,0 prosent i juni 2022.