Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,05 prosentpoeng i februar til 2,12 prosent. Det er det høyeste nivået siden april 2020. Flytrenta på nye boliglån med pant i bolig økte med 0,04 prosentpoeng til 2,10 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med hele 0,20 prosentpoeng til 2,94 prosent i februar. Fastrentelån utgjør en liten andel av nye totale boliglån til husholdningene.

For utestående lån med pant i bolig i alt økte renta med 0,09 prosentpoeng til 2,19 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,10 prosentpoeng til 2,17 prosent, mens fastrenta var omtrent uendret på 2,55 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,03 prosentpoeng i februar til 0,46 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,04 prosentpoeng til 0,42 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 0,54 prosent.

Stabil utlånsmargin for nye boliglån

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,06 prosentpoeng i februar til 1,19 prosent etter en økning også i de 7 foregående månedene. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger var omtrent uendret på 0,93 prosent, mens for utestående boliglån økte den med 0,03 prosentpoeng til 1,00 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak