Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,15 prosentpoeng til 2,31 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,16 prosentpoeng til 2,28 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,24 prosentpoeng til 3,44 prosent i april. Fast- og flytrenta på utestående boliglån økte litt til henholdsvis 2,59 og 2,19 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Uendret innskuddsrente

Renta på innskudd i alt var uendret i april på 0,51 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger var på 0,44 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak var på 0,63 prosent.

Utlånsmarginen øker

Pengemarkedsrenten NIBOR gikk ned med 0,06 prosentpoeng i april til 1,29 prosent, etter en økning i de 9 foregående månedene. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,21 prosentpoeng til 1,02, mens for utestående boliglån økte den med 0,07 prosentpoeng til 0,92 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,5 til 0,75 prosent med virkning fra 25 mars.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak