Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,05 prosentpoeng i mai til 2,36 prosent. Renta på nye boliglån har økt hver måned siden august i fjor da rentene var rekordlave. Renta er nå 0,60 prosentpoeng høyere enn ett år tidligere.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,07 prosentpoeng til 2,35 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,20 prosentpoeng til 3,64 prosent i mai. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,21 prosentpoeng til 2,40 prosent, mens fastrenta var uendret på 2,59 prosent. Fastrenta på nye boliglån er nå 1,30 prosentpoeng høyere enn ett år tidligere, mens flytrenta har økt med 0,60 prosentpoeng i denne perioden.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økt innskuddsrente

Renta på innskudd i alt økte med 0,04 prosentpoeng i mai til 0,55 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,07 prosentpoeng til 0,51 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak var uendret på 0,63 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak er nå henholdsvis 0,19 og 0,44 prosentpoeng høyere enn det rekordlave nivået ett år tidligere.

Utlånsmarginen øker

Pengemarkedsrenten NIBOR gikk ned med 0,03 prosentpoeng i mai til 1,26 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,08 prosentpoeng til 1,10, mens for utestående boliglån økte den med 0,23 prosentpoeng til 1,15 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak