Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,04 prosentpoeng til 2,16 prosent.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 2,12 prosent mens fastrenta på nye boliglån økte med 0,26 prosentpoeng til 3,20 prosent i mars. Fast- og flytrenta på utestående boliglån økte litt til henholdsvis 2,57 og 2,18 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økt innskuddsrente

Renta på innskudd i alt økte med 0,05 prosentpoeng i mars 2022 til 0,51 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng til 0,44 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,08 prosentpoeng til 0,62 prosent.

Utlånsmarginen fortsetter å falle

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,16 prosentpoeng i mars til 1,35 prosent etter en økning også i de 8 foregående månedene. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,12 prosentpoeng til 0,81, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,15 prosentpoeng til 0,85 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,5 til 0,75 prosent med virkning fra 25 mars.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Økte utlåns- og innskuddsrenter i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 2,25 prosent i totaltellingen og 2,2 prosent for utvalget i mars 2022. Renter på innskudd fra husholdninger var 0,47 prosent for totaltellingen i mars og 0,44 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,62 prosent for både totaltellingen og utvalget i mars 2021.

Økt andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger økte fra 6,4 prosent ved utgangen av desember 2021 til 6,6 prosent ved utgangen av mars 2022 etter en nedgang i de foregående kvartaler.

Lavere renter på kredittkort fra forrige kvartal

For lån på kredittkort i alt til husholdninger falt renten fra 12,9 prosent til 12,6 prosent fra desember 2021 til mars 2022. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente økte renten siste kvartal fra 20,0 til 20,7 prosent i mars 2022.