Sammenligner vi 3. kvartal 2021 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra 3,7 til 8,6 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har blitt økt med 12,1 prosent i 3 kvartal 2021 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 4,9 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 32,5 prosent. Verdien av andeler i verdipapirfond gikk opp med 18,9 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 40,9 prosent.

Bedre teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på 16,3 prosent sammenlignet med 3 kvartal i fjor og endte på 9,3 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 28,6 prosent og endte på 15,4 milliarder kroner. Hovedårsaken er en økning i realiserte gevinster. Premieinntektene for skadeforsikring var på 62,4 milliarder kroner, som er en økning på 5,4 prosent i forhold til 3 kvartal 2020.