Sammenligner vi 2. kvartal 2021 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra 83 millioner til 6,2 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har blitt økt med 13,1 prosent i 2 kvartal 2021 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 2,3 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 31,9 prosent. Verdien av andeler i verdipapirfond gikk opp med 26,1 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 41,3 prosent.

Bedre teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på 15,7 prosent sammenlignet med 2 kvartal i fjor og endte på 5,1 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 4,3 milliarder kroner og endte på 10,2 milliarder kroner. Hovedårsaken er en økning i realiserte gevinster. Premieinntektene for skadeforsikring var på 40,8 milliarder kroner, som er en økning på 4,5 prosent i forhold til 2 kvartal 2020.