Tilbud av og etterspørsel etter ulike typer lærere

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. LÆRERMOD 2020-2040 Rapport 15. mars

    Denne rapporten framskriver tilbud og etterspørsel for fem grupper av lærerutdanninger. Framskrivingene er basert på modellen LÆRERMOD og publiseres hvert andre år.