Tilbud av og etterspørsel etter ulike typer lærere

Publisert Tittel Åpne
1. november 2018 LÆRERMOD 2016-2040 SammendragPDF (1.8 MB)
6. oktober 2015 Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD SammendragPDF (1.1 MB)