Artikler om helse- og sosialpersonell

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Sykepleiere har høyere lønn utenfor helsenæringen Artikkel 2. mars

    I flere av næringene utenfor helse- og sosialtjenestene var både gjennomsnittsalderen og månedslønnen for sykepleiere høyere enn i helse- og sosialnæringene.

2022

  1. Stabil andel med helseutdanning Artikkel 2. mars

    Nesten åtte av ti med helse- og sosialfaglig utdanning jobber i helsesektoren 4. kvartal 2021. En nedgang på 0,7 prosentpoeng fra før pandemien (4. kvartal 2019).