Visualisering av sesongjusterte jobbtall

Hva viser de nyeste tallene om situasjonen på arbeidsmarkedet? I denne visualiseringen av sesongjusterte tall fra statistikken om antall arbeidsforhold og lønn, kan du utforske endelige og foreløpig tall for antall jobber (arbeidsforhold), lønnstakere og gjennomsnittlig kontantlønn fordelt på næring. Tallene vil til enhver tid være de siste tilgjengelige tallene SSB har publisert.

Veiledning

I denne interaktive visualiseringen velger du hovednæring i valgboksen til venstre. Til høyre kan du velge om du vil se på foreløpige eller endelige tall. For en nærmere forklaring av foreløpige og endelige tall, se «Om statistikken» og for en forklaring av hva sesongjustering er, se «Hva er sesongjustering?.

Kontakt