Tabell 1. Lønnstakere med universitets-/høyskoleutdanning etter yrkesområde og innvandrerbakgrunn. Prosent. Årsgjennomsnitt. 2022

Tabell 1. Lønnstakere med universitets-/høyskoleutdanning etter yrkesområde og innvandrerbakgrunn. Prosent. Årsgjennomsnitt. 2022
Tabell 1. Lønnstakere med universitets-/høyskoleutdanning etter yrkesområde og innvandrerbakgrunn. Prosent. Årsgjennomsnitt. 2022
Befolkningen uten innvandrer- bakgrunnPersoner med innvandrer- bakgrunnAv dette fullført i NorgeAv dette fullført i utlandet
I alt100,0100,0100,0100,0
¬Ledere12,05,95,66,0
¬Akademiske yrker55,338,253,630,9
¬Høyskole- og militære yrker17,814,518,312,8
¬Kontoryrker4,15,55,35,6
¬Salgs- og serviceyrker8,618,814,121,0
¬Bønder, fiskere mv.0,30,50,10,7
¬Håndverkere0,54,30,46,2
¬Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.0,74,21,15,6
¬Renholdere, hjelpearbeidere mv.0,68,01,511,1
¬Ukjent0,10,10,10,1
Standardtegn i tabeller