Tabell 1. Andel aktive (sysselsatte eller under utdanning) 20-39 år etter utdanning, innvandrerbakgrunn. Endringer i prosentpoeng 4. kvartal 2019-2021

Tabell 1. Andel aktive (sysselsatte eller under utdanning) 20-39 år etter utdanning, innvandrerbakgrunn. Endringer i prosentpoeng 4. kvartal 2019-2021
Tabell 1. Andel aktive (sysselsatte eller under utdanning) 20-39 år etter utdanning, innvandrerbakgrunn. Endringer i prosentpoeng 4. kvartal 2019-2021
Uten innvandrerbakgrunnInnvandrere¹Norskfødte med innvandrerforeldre¹
Kun grunnskole 2019-2020-2,3-4,3-3,4
Kun grunnskole 2020-20211,75,13,1
Kun grunnskole 2019-2021-0,60,8-0,3
Videregående 2019-2020-0,9-3,1-2,4
Videregående 2020-20211,342,2
Videregående 2019-20210,40,9-0,2
Universitet/ høyskole 2019-2020-0,3-2,1-0,3
Universitet/ høyskole 2020-20210,83,81,7
Universitet/ høyskole 2019-20210,51,71,4
1Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand
Standardtegn i tabeller