Interaktiv visualisering

Lønnsforskjeller og kjønn

Endret: 2. mars 2023

Tallgrunnlag
Yrker, 1-siffret nivå: https://www.ssb.no/statbank/sq/10064607
Yrker, 4-siffret nivå: https://www.ssb.no/statbank/sq/10064605

Kontakt

Ingvild Alseth Fløtre

ingvild.flotre@ssb.no

97 40 14 97