Interaktiv visualisering

Lønnsforskjeller og kjønn

Endret: 4. mars 2024

Tallgrunnlag
Yrker, 1-siffret nivå: https://www.ssb.no/statbank/sq/10064607
Yrker, 4-siffret nivå: https://www.ssb.no/statbank/sq/10064605