Artikler om sykefravær

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Høyt sykefravær i 2023 Artikkel 29. februar

  Sykefraværet lå på 7 prosent i 4. kvartal. Det er en økning på nesten 4 prosent fra forrige kvartal. Sykefraværet har økt gjennom hele 2023, og er det høyeste siden slutten av koronapandemien.

2023

 1. Lavere sykefravær blant de som jobbet hjemmefra under pandemien Artikkel 12. desember

  Tall fra sykefraværsstatistikken viser at sykefraværet, både før, under og etter koronapandemien, gjennomgående har vært lavt i næringer hvor mange har arbeidsoppgaver som kan gjennomføres fra hjemmekontor, sammenlignet med sykefraværet i næringer hvor få hadde den samme muligheten.

 2. Økt sykefravær i 3. kvartal Artikkel 30. november

  Sykefraværet lå på 6,7 prosent i 3. kvartal. Det er en økning på 2 prosent fra forrige kvartal.

 3. Stabilt sykefravær i 2. kvartal Artikkel 7. september

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,6 prosent i 2. kvartal 2023. På tross av vesentlig mindre influensa og korona er sykefraværet så å si uendret fra forrige kvartal.

 4. Nedgang i sykefraværet i 1. kvartal Artikkel 1. juni

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 1. kvartal 2023. Etter et fjorår preget av mye influensa og korona ser vi en nedgang fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 på 3,4 prosent.

 5. Høyeste sykefravær siden 2009 Artikkel 2. mars

  Sykefraværet i 2022 var på 6,8 prosent. Et så høyt nivå har vi ikke sett siden svineinfluensaen i 2009.

2022

 1. Stabilt sykefravær Artikkel 1. desember

  Det sesongjusterte sykefraværet i 3. kvartal var på 6,5 prosent, som er omtrent uendret fra forrige kvartal. Det høye sykefraværet vi så i starten av 2022 fortsetter å avta.

 2. Stor nedgang i koronarelatert sykefravær Artikkel 8. september

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 2. kvartal. Etter en kraftig økning fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, ser vi en noe større nedgang dette kvartalet.

 3. Kraftig økning i koronarelatert sykefravær Artikkel 2. juni

  Sesongjustert sykefravær i 1. kvartal 2022 var på 7,1 prosent. Det er det høyeste nivået målt siden svineinfluensaen høsten 2009. Ser vi bort fra influensa- og koronadiagnoser er sykefraværet det laveste siden 2000.

 4. Økende sykefravær gjennom 2021 Artikkel 3. mars

  Det siste halvåret har det vært rekordhøyt sykefravær, det høyest registrerte på over 10 år.

2021

 1. Høyeste sykefravær på over ti år Artikkel 2. desember

  Sykefraværet i 3. kvartal 2021 var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Økningen de to siste kvartalene har resultert i det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen i 2009.

 2. Sykefraværet øker igjen Artikkel 9. september

  Sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 6,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Etter to kvartaler med nedgang, øker sykefraværet med 7,3 prosent fra 1. kvartal 2021. Sykefraværet er nå nesten tilbake til samme nivå som ved starten av pandemien i 1. kvartal 2020.

 3. Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad Artikkel 3. juni

  Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.