280975
280975
Stadig vekst i handelsoverskuddet
statistikk
2017-02-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varerjanuar 2017, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Stadig vekst i handelsoverskuddet

Overskuddet på handelsbalansen var 25,0 milliarder kroner i januar 2017, som er 48,1 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det var en sterk vekst i oljeeksporten på 81,8 prosent, og gasseksporten økte med 16,5 prosent. Den totale importverdien var på 48,8 milliarder.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosent
Januar 2017Desember 2016 - Januar 2017Januar 2016 - Januar 2017
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Eksport73 8161,821,9
Råolje21 8827,581,8
Naturgass19 4132,616,5
Naturlige gasskondensater125-66,310,4
Skip og oljeplattformer2219-74,1-54,9
Fastlandseksport31 867-1,23,4
Fisk7 40913,213,2
 
Import48 771-0,811,7
Import av skip og oljeplattformer579-25,9140,2
 
Handelsbalansen25 0467,348,1
Handelsbalansen fastland-16 3251,229,6

Etter en toårsperiode med jevnt fallende handelsoverskudd siden høsten 2014, har det vært en økning i dette overskuddet hver måned siden september 2016. 

Utførselen av varer var hele 21,9 prosent høyere i januar 2017, mens importverdien økte med 11,7 prosent. Fastlandseksporten endte på 31,9 milliarder kroner, som utgjør en økning på 3,4 prosent sett i forhold til fjorårets januar. 

Ny måned med oljeeksport over 20 milliarder

Eksportverdien for råolje endte i januar 2017 på 21,9 milliarder kroner, hele 9,8 milliarder mer enn i tilsvarende måned i fjor. Oljeprisen på 452 kroner per fat var en kraftig økning på 70 prosent sammenlignet med prisen ett år tidligere. Det ble eksportert 48,4 millioner fat olje, som innebærer en økning på 6,9 prosent i forhold til januar 2016. Antall eksporterte fat per måned er det største på mange år, ikke siden 2011 har nivået vært like høyt. 

Verdien av naturgasseksporten utgjorde 19,4 milliarder kroner, dette var en oppgang på 16,5 prosent fra tilsvarende periode i 2016. Det ble eksportert 11,0 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, noe som er 4,2 prosent mer enn for et år siden. Samtidig økte prisene noe.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksportverdi for fersk hel laks beløp seg til 4,1 milliarder kroner i januar 2017, en verdiøkning på 13,2 prosent. Høyere pris er årsaken, og en kilopris på 72 kroner er ny rekord. 
  • Eksporten av metaller var betydelig og endte på totalt 5,1 milliarder kroner, 22,6 prosent høyere enn i januar 2016. Eksportverdien av aluminiumslegeringer økte med 263,9 millioner kroner, grunnet økt pris og volum. 
  • Importverdien av personbiler endte på 3,2 milliarder kroner, opp 35,7 prosent fra januar i fjor. Hybrid- og elbiler utgjorde i overkant av 40 prosent av både verdi og antall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB