Resultatene for 2019-årgangen viser at det er 8 181 Et utenlandskontrollert foretak er definert som et foretak hvor utenlandsk eierandel (direkte eller indirekte) utgjør mer enn 50 prosent. foretak i Norge. Dette gir en beskjeden økning på 80 enheter fra 2018, og hovedsakelig er det vekst i amerikansk og britisk eierskap som bidrar til oppgangen.

Hele 78 prosent av de utenlandskontrollerte enhetene eies fra land i EU28.. Sverige er desidert største eierland med 2 298 foretak. Danmark er nest størst med 1 004, mens Storbritannia er tredje størst med 793. Målt i total omsetning er imidlertid USA viktigste eierland med en andel på 19 prosent. På de neste plassene følger Sverige med 17 prosent og Storbritannia med 13 prosent.

Utenlandskontrollerte norske foretak sysselsetter om lag 350 000 personer og skaper verdier tilsvarende 438 milliarder kroner. Dette utgjør 21 prosent av sysselsettingen og 23 prosent av verdiskapingen innenfor norsk næringsliv.

Figur 1. Andel bearbeidingsverdi. Prosent

Figur 2. Sysselsatte etter lokalisering ultimat kontroll