Eiersektoren som mottok mest Utdelt utbytte er utdelt utbytte frå aksjeselskap til aksjonærar i teljeåret. Statistikk på utdelt utbytte famnar om alt utbytte utdelt av aksjeselskap i løpet av teljeåret, uavhengig om aksjeselskapet var til per 31.12 eller var opphøyrt. var ikke-finansielle foretak, fremgår det av foreløpige tall for 2021 i statistikken Aksjer og kapitalutdelinger. Foretak i denne sektoren mottok 258 milliarder kroner, 14 prosent mer enn året før.

Utlandet mottok 184 milliarder kroner, som er 85 prosent opp fra 2020, mens utbytte til husholdningssektoren mer enn doblet seg til 149 milliarder kroner i 2021.

Tredobling fra finans

Næringen som delte ut mest utbytte var finansierings- og forsikringsvirksomhet. Utdelt utbytte på 115 milliarder kroner fra slike foretak er mer enn tre ganger høyere enn i 2020.

Næringsgruppen for omsetning og drift av fast eiendom delte ut 100 milliarder kroner i utbytte, opp fra 61 milliarder kroner i 2020.

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, samt bergverksdrift og utvinning var de to eneste næringsgruppene der utdelt utbytte falt i 2021.

Flere aksjeeiere

Om lag 856.000 personer eide aksjer i 2021, som tilsvarer en andel på 15,8 prosent av befolkningen. Aldri tidligere i statistikken har så mange personer vært aksjonærer. I 2020 var det 14,6 prosent av befolkningen som eide aksjer.

Av den mannlige befolkningen var det 21,6 prosent som eide aksjer i 2021. Andelen blant kvinner var 9,8 prosent. Det var aldersgruppen 20-29 år som økte sin prosentandel mest for begge kjønn i 2021.

Oslo ligger øverst i fylkesfordelingen med en andel aksjeeiere i befolkningen på 19,0 prosent i 2021, mens Troms og Finnmark er nederst med 13,1 prosent.