Mesteparten av utbytte gikk til ikke-finansielle foretak, som totalt mottok 216,4 milliarder kroner. Til sammenligning mottok ikke-finansielle foretak 270,7 milliarder kroner i utbytte i 2019. Husholdninger opplevde derimot en økning på 3 prosent, og endte på 65,4 milliarder kroner i mottatt utbytte i 2020.

Størst nedgang for foretak i bergverksdrift og utvinning

Den største nedgangen i utdelt utbytte målt i kroner, etter næring, finner vi i foretak som driver med bergverksdrift og utvinning. Disse delte ut utbytte på 87,7 milliarder kroner, en nedgang på 33,4 milliarder kroner fra 2019. Selskapene i næringen bygge- og anleggsvirksomhet delte ut utbytte på 37,6 milliarder kroner, en økning på 9,8 milliarder kroner fra 2019. Dette er den største oppgangen målt i kroner, etter næring.

Den totale reduksjonen i utdelt utbytte ble 81,4 milliarder kroner i 2020, og selskaper i næringen jordbruk, skogbruk og fiske hadde den største prosentvise reduksjonen. Her ble det utbetalt 56,2 prosent mindre enn i 2019, en reduksjon som tilsvarer 11 milliarder kroner.

Menn stikker av med over 81 prosent av utbyttet

Norske husholdninger mottok 65,3 milliarder kroner i utbytte i 2020. Av dette mottok norske menn 53,3 milliarder. Størst var forskjellen i aldersgruppen 50-59 år, hvor menn mottok 16,6 milliarder mot kvinnenes beskjedne 3,5 milliarder kroner.