Metoder og dokumentasjon for valg

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2021 Artikkel 11. mai

    Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant personer med innvandringsbakgrunn.

  2. Velgerundersøkelsen tverrsnitt 2021 Artikkel 11. mai

    Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.