Metoder og dokumentasjon for valg

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Ulike innsamlingsmåter i Velgerundersøkelsen 2019 Notat 30. juni

    Formålet med dette notatet er å beskrive effekten av innsamlingsmåte (modus) på estimatene fra Lokalvalgsundersøkelsen 2019

  2. Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2021 Notat 11. mai

    Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant personer med innvandringsbakgrunn.

  3. Velgerundersøkelsen tverrsnitt 2021 Notat 11. mai

    Velgerundersøkelsen ble gjennomført høsten 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.