Undersøkelsen gir kunnskap om målgruppens rolle i det norske demokratiet med fokus på ulike former for deltakelse. Undersøkelsen finansieres i hovedsak av SSB, men deler av undersøkelsen finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF).

Til undersøkelsen ble det trukket 12 176 stemmeberettigede personer fra Folkeregisteret og disse ble kontrollert opp mot manntallet. 4 300 av disse var med i valgundersøkelsene i 2017, mens 7 876 var trukket nye til årets undersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført som webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 38,9 prosent av utvalget. De viktigste årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at en del personer ikke ønsket å være med samt at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlings­perioden.